II. Konope a cannabis: rozdiel vysvetlený

Z biologického hľadiska konope aj cannabis sú časťou jedného druhu nazývaného Cannabis Sativa.

Znamená to, že oficiálny rozdiel medzi týmito dvoma odrodami závisí len od THC limitov danej krajiny.

Napríklad v krajinách Európskej únie sú všetky odrody Cannabis Sativa s obsahom <0,2% THC klasifikované ako konope. Všetko nad je marihuana.

Medzitým je však uznávaná hranica v USA alebo Švajčiarsku 0,3% THC.

Z historického hľadiska je konope pestované viac ako 50 000 rokov, kvôli svojmu obsahu vlákniny. Ľudia z obdobia paleolitu a neolitu v Číne, Japonsku a Európe konope používali na výrobu textilu, papiera, bio paliva, potravín, krmiva.

V skutočnosti dokonca aj americký prezident George Washington pestoval konope. Vo svojom denníku z roku 1765 spomenul pestovanie 27 bušelov konope na výrobu lán a textílií.

Napriek svojej užitočnosti bolo konope vždy nesprávne spájané so svojou problémovou príbuznou, marihuanou.

V roku 1937 zakázal daňový zákon o marihuane v USA všetky odrody Cannabis Sativa, čím došlo k zničeniu celého priemyslu. Konope bolo do zákona zahrnuté napriek tomu, že nemá psychoaktívne účinky, proti čomu verejnosť veľmi namietala.

Veľmi zaujímavé bolo, že americká vláda stále využívala konope v druhej svetovej vojne na výrobu uniforiem vojakov a lán a pozastavila daňový zákon o marihuane a podporovala miestnych farmárov v pestovaní konope napriek minulým zákazom. Kampaň sa nazývala „S konope k víťazstvu“.

Keď hovoríme o medzinárodných zásadách nejde nespomenúť Dohovor o narkotických drogách z roku 1961, ktorý vyhlasuje, že marihuana je kontrolovaná látka, avšak necháva každú krajinu rozhodovať v priemyselných otázkach použitia konope.

V modernej dobe väčšina krajín povoľuje kultiváciu konope, pokiaľ obsahuje menej ako 0,2% alebo 0,3% THC.

Výsledkom je, že popularita konopných produktov sa vracia späť na úroveň dní slávy - textílie, stavebné prvky, olej z konopných semien, proteín, čaj a mnohé ďalšie produkty sú späť na trhu a rozširujú sa. Avšak nové odvetvie doplnkov stravy z konope, najmä CBD, je zďaleka najzaujímavejšie.

Medzičasom je kultivácia psychoaktívnej marihuany (vysoký obsah THC) stále zakázaná vo väčšine sveta, s výnimkou Uruguaja a Kanady.

H Drop predáva len produkty vyrobené výlučne z konope.

Pridať komentár

Upozorňujeme, že komentáre musia byť pred publikovaním schválené